Καρτα αγορων
0 αντικείμενα
 
<<

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ELVI APPLE 500ML

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ELVI APPLE 500ML
Kλικ για μεγένθηση
Τιμή: 0.38€
ΦΠΑ 24%: 0.09€
Σύνολο: 0.47€
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα
Μοντέλο: 03102

Qty:
Προσθήκη στο καλάθι
(Το προϊόν αυτό έχει μια ελάχιστη ποσότητα από 15)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P102: Μακριά από παιδιά

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15%, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό κάτω του 5%, Συντηρητικό, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Άρωμα. Το προϊόν Lemon (Λεμόνι) και Orange (Πορτοκάλι) επιπλέον περιέχει: Limonene.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-779377

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έκδοση 1η

Ημερομηνία έκδοσης: 01-09-2015

 

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονομασία υλικού: ELVI GEL DISHWASHING

Κωδικός προϊόντος: -

Άλλο αναγνωριστικό: -

Αρ. Εγγραφής REACH: -

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Καθαριστικό πιάτων

 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: +30 210-7793777

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Διαβρωτικό/ερεθιστικό για το δέρμα κατηγορίας 2

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών κατηγορίας 1

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

 

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: -

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: -

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:

P102: Μακριά από παιδιά

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15%, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό κάτω του 5%, Συντηρητικό,

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Άρωμα. Το προϊόν Lemon (Λεμόνι) και Orange (Πορτοκάλι) επιπλέον περιέχει: Limonene.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

% κ.β.

ΑΡ. ΕΓΓΡ. REACH

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Α: EINECS Nr

B: CAS Nr

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkylderivs

Skin Corr. 1C, H314

Acute Tox. 4, H302

1-5

 

Α=287-494-3

Β=85536-14-7

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Skin Irrit.2 H315

Eye Dam.1 H318

1-5

 

Α=500-234-8

Β=68891-38-3

 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες:

Για βοήθειες πρώτης ανάγκης επιβάλλονται μέτρα αυτοπροστασίας.

Να απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν.

· μετά από εισπνοή:

Φροντίστε για καθαρό αέρα.

Στη περίπτωση ενοχλήσεων επιβάλλεται ιατρική θεραπεία.

· μετά από επαφή με το δέρμα:

Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό.

Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού επισκεφτείτε γιατρό.

· μετά από επαφή με τα μάτια:

Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.

· μετά από κατάποση:

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

Μην διεγείρετε εμετό, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις άμεσες ή μεταγενέστερες

Ερεθισμός των βλεννογόνων μεμβρανών.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ανοίξουν τα βλέφαρα εύκολα προτείνεται εφαρμογή τοπικής αναισθησίας (πχ Oxybuprocaine)

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

 

Εκκενώστε το χώρο της πυρκαγιάς από όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης.

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:

Νερό, αφρό

Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα:

Διοξείδιο του άνθρακα

Οργανικές ενώσεις

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε μία πυρκαγιά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:

Οξυγόνο

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:

Χρησιμοποιείστε μία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.

Φορέστε απολύτως προστατευτικά ενδύματα.

 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Φορέστε την ατομική σας προστατευτική ενδυμασία.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέγονται μηχανικά.

Αποφεύγετε να δημιουργηθεί σκόνη.

Τα βάζετε σε δοχεία κατάλληλα για ανάκτηση ή για εναποθέτηση.

Το συλλεγμένο υλικό να εναποθετείται κανονικά.

Ο τόπ&a

Δεν υπάρχουν επιπλέον φωτογραφίες για αυτό το προϊόν.