Καρτα αγορων
0 αντικείμενα
 
<< >>

Καθαριστικό για Τζάμια Bene Glass Crystalon Antistatic με Αντλία (500ml)

Καθαριστικό για Τζάμια Bene Glass Crystalon Antistatic με Αντλία (500ml)
Kλικ για μεγένθηση
Τιμή: 0.45€
ΦΠΑ 24%: 0.11€
Σύνολο: 0.56€
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα
Μοντέλο: a1

Qty:
Προσθήκη στο καλάθι
(Το προϊόν αυτό έχει μια ελάχιστη ποσότητα από 12)

 

BENE FLOOR GLASS

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P102: Μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό κάτω του 5%, Άρωμα, Συντηρητικό, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έκδοση 2η

Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2015

 

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονομασία υλικού: BENE GLASS

Κωδικός προϊόντος: -

Άλλο αναγνωριστικό: -

Αρ. Εγγραφής REACH: -

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Καθαριστικό τζαμιών

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Καμία

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

 

Προειδοποιητικές λέξεις: -

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: -

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: -

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: -

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:

P102: Μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό κάτω του 5%, Άρωμα, Συντηρητικό, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

% κ.β.

ΑΡ. ΕΓΓΡ. REACH

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Α: EINECS Nr

B: CAS Nr

Βουτυλογλυκόλη

Eye Dam.2 H319

1-5

 

Α=203-961-6

Β=112-34-5

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες:

Για βοήθειες πρώτης ανάγκης επιβάλλονται μέτρα αυτοπροστασίας.

Να απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν.

· μετά από εισπνοή:

Φροντίστε για καθαρό αέρα.

Στη περίπτωση ενοχλήσεων επιβάλλεται ιατρική θεραπεία.

· μετά από επαφή με το δέρμα:

Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό.

Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού επισκεφτείτε γιατρό.

· μετά από επαφή με τα μάτια:

Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.

· μετά από κατάποση:

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

Μην διεγείρετε εμετό, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις άμεσες ή μεταγενέστερες

Ερεθισμός των βλεννογόνων μεμβρανών.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ανοίξουν τα βλέφαρα εύκολα προτείνεται εφαρμογή τοπικής αναισθησίας (πχ Oxybuprocaine)

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

 

Εκκενώστε το χώρο της πυρκαγιάς από όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης.

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:

Νερό, αφρό

Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα:

Διοξείδιο του άνθρακα

Οργανικές ενώσεις

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε μία πυρκαγιά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:

Οξυγόνο

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:

Χρησιμοποιείστε μία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.

Φορέστε απολύτως προστατευτικά ενδύματα.

 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Φορέστε την ατομική σας προστατευτική ενδυμασία.

 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέγονται μηχανικά.

Αποφεύγετε να δημιουργηθεί σκόνη.

Τα βάζετε σε δοχεία κατάλληλα για ανάκτηση ή για εναποθέτηση.

Το συλλεγμένο υλικό να εναποθετείται κανονικά.

Ο τόπος του ατυχήματος πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά. Κατάλληλα μέσα είναι: νερό

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.

Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βλέπε κεφάλαιο 8.

Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και Αποθήκευση

 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά το μεταχειρισμό χημικών προϊόντων.

Αποφεύγετε να δημιουργηθεί σκόνη.

Φορέστε την ατομική σας προστατευτική ενδυμασία.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

· Εναποθήκευση: Εναποθηκεύεται σε δροσερό μέρος.

· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες: Εναποθηκεύεται σε στεγνό χώρο.

· Υποδείξεις συναποθήκευσης:

Δεν αποθηκεύεται μαζί με αλκαλικές ουσίες (αλκαλικά διαλύματα).

Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα.

Διατηρείται χωριστά από αναγωγικά μέσα.

Διατηρείται χωριστά από καύσιμες ύλες.

Δεν αποθηκεύεται μαζί με μεταλλικά άλατα.

· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισμένες μορφές του, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

· Ανώτατη θερμοκρασί&

Δεν υπάρχουν επιπλέον φωτογραφίες για αυτό το προϊόν.